ЕЖЕДНЕВНИ ПОСТИЖЕНИЯ
35000 ЖЕТОНИ СЕДМИЧЕН
НАГРАДЕН ФОНД
50 ПОБЕДИТЕЛИ ИЗБРАНИ
НА СЛУЧАЕН ПРИНЦИП
100 ЖЕТОНА
ЗА ВСЕКИ ЧЛЕН
Нов конкурс: ЕЖЕДНЕВНИ ПОСТИЖЕНИЯ!

Всеки ден 50 произволни участника, изпълнили ВСИЧКИ ЗАДАЧИ ЗА ДЕНЯ, ще получат 100 жетона!

Ако сте сред щастливите победители, ще бъдете уведомени за наградата чрез входящата поща на акаунта!

ИЗПЪЛНИТЕ ВСИЧКИ ЗАДАЧИ НА ДЕНЯ И ПОЛУЧЕТЕ ШАНС ДА СПЕЧЕЛИТЕ!

25 февруари 2020

09:51:37
Прекарайте минимум 1 минута в един изцяло личен чат!
Изберете модел
Коментирайте поне две публикации в нашия блог!
Посетете блога
Изпратете любов на поне три модела!
Изберете модел
Станете Крал на бакшишите поне веднъж за деня!
Изберете модели
Изпратете 10 жетона на модел с интерактивна играчка!
Изберете модел
Победители за 24 февруари
Победители за 24 февруари 2020
Победители за 23 февруари
Победители за 23 февруари 2020
Победители за 22 февруари
Победители за 22 февруари 2020
УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА
УСЛОВИЯ И ПОДРОБНОСТИ НА КОНКУРС НА ЕЖЕДНЕВНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ
1
Всеки ден 50 участници, избрани на случаен принцип от общия брой на онези, които са изпълнили всички задачи за деня, получават 100 жетона в баланса си.
2
Всички победители ще бъдат уведомени за своята победа чрез входящата поща и ще получат линк за заявяване на наградата.
3
Денят се брои от 00:00 до 23:59 (GMT+3).
4
Redcams има право да променя или анулира условията по конкурса по всяко време по свое усмотрение.
5
Redcams има правото да лиши възнаграждение и да дисквалифицира всеки участник, който е забелязан в някаква измамна дейност, както и да изключи участника от състезанието, без да обясни причината.